funksjonellmedisinsk klinikk - banner

Stabiliserer og reverserer ubalanse i kroppens funksjoner for å forebygge eller drive tilbake sykdom.

Velkommen til din ernæringsklinikk!

Visste du at..?

Funksjonellmedisin er en behandlingsretning som tilbys på de tre største sykehusene i USA.

Få hjelp til å identifisere risikofaktorene til Alzheimer og behandle dem.

Her finner du oss

Funksjonellmedisinsk Klinikk
Vestre Rosten 81
7075 Trondheim

Tlf. 72 88 70 00

E-post: post@fmed.no