OM OSS

Om Oss

 • Anders Folven (f.69)

  Anders er utdannet lege med medisinsk studiebakgrunn fra både USA (Pacific Lutheran University), Østerrike (Universitetet i Wien) og Danmark (Universitetet i Odense). Han har jobbet i over femten år som fastlege i Trondheim og er spesialist i allmennmedisin. I tillegg er Anders den første norske legen som har gjennomgått ettårig utdanning ved Kresser Institute for Functional Medicine, en av de tre store utdanningsinstitusjonene for funksjonellmedisin i USA. Han har i tillegg flere enkeltstående kurs via IFM (The Institute for Functional Medicine) og Kalish Institute. Han er sertifisert i Dale Bredesens ReCODE protokoll, har inngående kjennskap til Terry Wahl sin MS protokoll og Ben Lynch sin genprotokoll.

  I arbeidet som lege ble Anders allerede i 2003 oppmerksom på steinalderdietten og dens helsebringende fordeler i sammenheng med at Loren Cordain ga ut den retningsgivende boka "The Paleo Diet". Han har også fulgt arbeidet til Whole30 de siste ti årene og har sett nytten av riktig kost - ikke bare for å holde seg frisk, men også for å kunne reversere forskjellige sykdommer.

  I jobben som allmennlege har han således implementert spesielle dietter i behandling av en rekke tilstander. Men rammene innenfor den tradisjonelle fastlegehverdagen vanskeliggjør et godt arbeide med dette faget. Derfor har han funnet det nødvendig å etablere en egen klinikk for dette.

 • Karethe Brevik (f. 91)

  Karethe er utdannet sykepleier ved Nord Universitet og har klinisk erfaring som sykepleier gjennom avdelinger på St. Olavs Hospital. I tillegg er hun utdannet personlig trener gjennom AFPT og studert ernæring ved Højskolen Metropol i København. Karethe holder på med utdannelse til Kostholdsveileder gjennom Tunsberg medisinske skole og kan etter dette begynne å veilede innen ernæringsrelatert problematikk og persontilpasset kosthold.

  Hun har selv mange års erfaring med IBS problematikk og alt det medfører, og har dermed også opplevd viktigheten av et kosthold som er persontilpasset. Ikke alle fungerer med det samme kostholdet og en har ulike utgangspunkt og behov som må tilpasses dette.

  Karethe er lidenskapelig opptatt av helse og livsstil, og ønsker å kunne hjelpe flest mulig til en bedre hverdag. Hun ønsker å få til et godt samarbeid med deg som klient og ta utgangspunkt i deg og ditt liv. Karethe benytter en funksjonell tilnærming der endring av kosthold også innebærer endring av livsstil. Alt henger sammen og hun ser på deg som et helt og unikt menneske og ikke kun en sykdom/tilstand.

 • Sally Haugen (f. 70)

  Sally er utdannet Master of Science i helhetlig ernæring og sertifisert ernæringsveileder ved Hawthorn University i USA som har tilknytning til The Institute for Functional Medicine. I tillegg er hun utdannet sykepleier ved University of Colorado Health Sciences Center. Før hun begynte ved Funksjonellmedisinsk Klinikk jobbet hun i flere år med ernæringsveiledning og undervisning både på individ- og gruppenivå. Tilbudet var rettet mot mennesker med ulike helseutfordringer som for eksempel autoimmun sykdom, fedme, diabetes, fordøyelsesproblemer og kronisk utmattelse. I tillegg har hun jobbet innen helseforskning ved NTNU og har over ti års klinisk erfaring som sykepleier. Ved siden av sitt profesjonelle liv er hun økologisk gårdbruker.

  Sally sin personlige motivasjon for å jobbe innen ernæring startet da hennes første barn ble født med en sjelden alvorlig stoffskiftesykdom som behandles med en streng og krevende livslang diett. Senere fikk hun selv bukt med hyppige migreneanfall og dårlig fordøyelse ved å legge om sitt eget kosthold.

  Hun har en dyp forståelse for de forskjellige utfordringene rundt å endre kosthold og livsstil. Hun har også sett på nært hold hvordan et individualisert og målrettet kosthold kombinert med spesifikke livsstilsendringer kan gi mindre symptomer, økt livskvalitet og i mange tilfeller stanse eller reversere utviklingen av kronisk sykdom.

  Hun ønsker først og fremst å skape et terapeutisk partnerskap og hjelpe deg med å se sammenhengen mellom maten du spiser, din livsstil og din helse. Hennes mål er å hjelpe deg frem til et kosthold som gir deg best mulig resultat med minst mulig restriksjoner. Hun bruker en helhetlig funksjonell tilnærming som er systembasert og tar utgangspunkt i at ethvert fysiologisk system i kroppen påvirker alle de andre. Hun ser på deg som et helt menneske med unik genetikk, fysiologi, sykdomsbilde og livshistorie.